Update februari 2014

Enige weken geleden hebben wij melding gemaakt van het feit dat DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de Friese Rapen afstammen van de Amsterdamse tak, met als stamvader Adriaan Pieters Raap.
Dit betekent dat wij ons nu echt kunnen richten op het “Amsterdamse”.
Inmiddels is ons onderzoeksteam uitgebreid met Jan Simon Raap uit Amsterdam; hij is ook degene die het DNA-onderzoek heeft geinitieerd en hij heeft zich nu bij ons aangesloten; wij zijn hier heel blij mee. De nadruk kan nu ook worden gelegd op het Stadsarchief Amsterdam. Hopelijk zal het na meer dan 50 jaar lukken om de ouders van Adriaan Floris Raap (mr. Pruikmaker) te Leeuwarden te traceren.
Hoewel de link nog niet is bewezen hebben wij gemeend er goed aan te doen de Friese en Amsterdamse Rapen aan elkaar te koppelen met als vader van de pruikenmaker Adriaan Floris de medicine doctor Floris Adriaans Raap en als moeder Henderijntje Jans. U dient echter in het achterhoofd te houden dat dit een AANNAME is.
Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van toevoegingen aan het bestand van diverse parentelen, zoals van Frederik Simons van Huyssen, Johan van de Poll, Albertus Becker, Willem Adriaans Raap (getrouwd met Neeltje Jans [de Leeuw]) en Margaretha Sophia Raap (getrouwd met Arnoldus van Aalst).
Wat deze laatste betreft: enige jaren geleden hebben wij ons afgevraagd hoe een groot aantal documenten inzake Van Aalst en Raap in het familiearchief Taets van Amerongen terecht waren gekomen. Het antwoord hebben wij gevonden in de parenteel van Margaretha Sophia Raap.

Inmiddels is een groot aantal bronnen toegevoegd; er resten er nog velen, maar wij gaan gestaag door.

Door het grote aantal notariele akten dat de afgelopen periode is gevonden, loopt het transcriberen achter. Het heeft echter onze aandacht en zo langzamerhand zult u steeds meer transcripties op de website aantreffen.

Database levende Rapen

Wij zijn voornemens om een database van alle levende Rapen op te zetten, zodat wij deze in de toekomst makkelijker kunnen bereiken. Hierbij denken wij aan de volgende gegevens:

geslacht, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Als u bovenstaande gegevens van levende Rapen hebt, dan kunt u deze naar ons mailen. Er is bij ons ook een excel-bestand beschikbaar, die u kunt invullen. Dit bestand is ook per mail op te vragen.

Uiteraard is ons invulformulier ook nog steeds beschikbaar om uw gegevens met ons te delen.