Update juni 2017

Na een vrij lange periode weer een update van de website.

Helaas is er nog geen succes geboekt met betrekking tot de afkomst van onze pruikenmaker Adriaan Floris Raap (1709), maar de zoektocht wordt gestaag voortgezet. Het stapsgewijs digitaliseren van de informatie vanuit de Nedergerechten in Fryslân door Tresoar, zoals hypotheekboeken en weesboeken, kan ons hierbij mogelijk behulpzaam zijn.

Bij het Stadsarchief Amsterdams loopt momenteel een project waarbij de gegevens van het Notarieel Archief worden ontsloten, voor onderzoekers een belangrijke bron van informatie.

Aan de hand van de al digitaal te raadplegen notariële akten hebben wij kunnen zien hoe de onderlinge verhoudingen vroeger lagen. Dit is een waardevolle toevoeging van onze gegevens.

Mede doordat steeds meer archieven hun DTB- en BS-akten hebben ontsloten, konden wij in de afgelopen periode ca 2.000 akten toevoegen. Dit zal in de komende tijd een vervolg krijgen.

Voorts wordt gewerkt aan actualisering van de informatie, in eerste instantie het Friese deel, waarmee weer een aantal nazaten kan worden toegevoegd.