Update september 2015

Christelijk huwelijk onder conditie

In den name des Heeren Amen

Wij Willem Kennemer Jongman, toekomende bruijdegom geassisteerd

met d’Eerbare Marretie Willems mijn moeder ter eenre, ende Maria

Kieft Jonge dogter toecomende bruijd, geassisteert, met d’Eerbare

Annetje Adriaens Raep, mijne moeder ter andere Zijde, verklaren

met den anderen overeengekomen ende verdragen te zijn omme

te voltrekken een Christelijk huwelijk onder conditie naervolgende:

Deze 348 jaar oude tekst, uit een akte van huwelijkse voorwaarden voor notaris mr. Pieter van Toll te Amsterdam op 3 juni 1667, blijkt een rijke inkijk te geven in het leven van weleer.De akte is aanwezig in het Stadsarchief van Amsterdam.

Vergezeld van nieuwe bronnen komen we dankzij voortschrijdende digitalisering meer aan de weet. Willem Kennemer woonde later in Noordwolde in Fryslân, liet aktes passeren in het nabijgelegen Steenwijk en reisde wellicht af en toe naar Oostenrijk. Daar bezat hij wijnplantages. De handel en wandel van menig lid van de Amsterdamse Raap-familie wekt verwondering over de aloude historie. Het vinden van de aansluiting van deze familie Raap of Raep op de Friese naamgenoten vordert met het invoeren van oude aktes met nieuwe inzichten.

Zo zijn er inmiddels meer onderzoeksporen die boeien. Wist u bijvoorbeeld dat de voorvader van de Friese Raap-familie een testament in bewaring hield van ds. Egbertus van Cammen/Kammen uit Gerkesklooster en later Leeuwarden? De vondsten leiden tot nieuwe vragen met eeuwenoude aktes als uitgangspunt. In de nieuwe update zijn daarom een groot aantal transcripties oftewel ‘overzettingen’ van aktes toegevoegd naast een hoeveelheid nieuwe namen met data rond geboorte, doop, onder- trouw, huwelijk of begrafenis. Het is de oude taal die boeit. In de trant van toen hebben we de teksten overgenomen en uitgetypt met inbegrip van stijl- en spellingfouten. Maar, ook met respect voor hun houding die naar voren komt in bijvoorbeeld het aanspreken van de moeder met d’Eerbare.

Ons gegevensbestand in cijfers op dit moment:

17.246 personen

7.155 relaties

6.003 bronnen, als volgt verdeeld:

3.470 aktes burgerlijke stand (na 1811)

882 notariële aktes

511 doop, trouw, begraven (voor 1811)

384 familieadvertenties en –kaarten

202 grafschriften/foto’s graven

131 boeken c.q. periodieke uitgaven

99 diversen


Zijn we nu helemaal compleet? Nee, bij lange na niet. We gaan gestaag verder met het verzamelen van de diverse bronnen. Door het digitaliseren van de diverse archieven en Wie was Wie moeten we een heel eind kunnen komen.