Vragen

Over de volgende personen hebben we karige informatie voorhanden. U kunt ons hierbij behulpzaam zijn met het sturen van aanvullingen zoals data van geboorte, doop, ondertrouw, huwelijk en/of overlijden of testamenten en boedelbeschrijvingen. Als u aanvullende informatie heeft, dan verzoeken wij u dit bij voorkeur met een verwijzing naar de originele documenten te plaatsen op het contactformulier.

Vraag 1: Wie heeft er informatie over Pierre Saincrie, burgemeester te Bordeaux, en diens dochter Margaretha Saincrie, die huwde met Anthony Adriaanszn. Raap (z.v. Adriaan Floris Raap (1631-1702) en Sophia Davidse de Vries (1634-1700) uit Gorinchem)?

Vraag 2: Wie heeft er informatie over Adriaan Floris Raap (geb. 1717 te Bordeaux) als zoon van Anthony Adriaanszn. Raap en Margaretha Saincrie en diens eerdere echtgenote Machtilde Borst en diens tweede echtgenote Francoise Hermine Freher?

Vraag 3: Wie heeft er informatie over Marie Kien (huisvrouw van Adriaan Adriaansz. Raap (1671-1749) uit Gorinchem of omgeving?

Vraag 4: Wie heeft er informatie over Stanislas Francois Goilery (comte de la Salle) en Sophia Johanna Kieft Balde (geboren in 1756 en overleden te Parijs in 1808)?

Vraag 5: Wie heeft er informatie over Gerarda Suzanna Sprengler, die huwde met Eggerig Sluiterman (geboren 1759 te Balk)?

Vraag 6: In welke plaats en wanneer is (de latere mr. pruikmaker) Adriaan Floris Raap, woonachtig te Leeuwarden vanaf ca. 1733, geboren en/of gedoopt?

Vraag 7: In welke plaats en wanneer is Renske Sybrandus Faber, de echtgenote van Adriaan Floris Raap (onder vraag 6) geboren en/of gedoopt?

Vraag 8: Wie beschikt er over testamenten c.q. aktes met een verwijzing naar Adriaan Floris Raap en/of Renske Sybrandus Faber uit de Friese hoofdstad?

Vraag 9: Wie is in het bezit van gegevens van het trouwen tussen Adriaan Floris Raap (zie onder vraag 6) en Anna Catharina Hendrix Wiersma? Bekend is dat beiden gezamenlijk een huis kopen in Leeuwarden?

Vraag 10: Wie kan er informatie geven over Jacobus Stevens, gehuwd met Trijntje Jans te Enkhuizen, die in 1738 haar belangen liet behartigen door mr. pruikmaker Adrianus Floris Raap?

Vraag 11: Via het stadsarchief van Amsterdam hebben wij het volgende archief en inventarisnummer opgevraagd ter digitalisering: Archief: 225 – Archief van de familie Heshuysen en aanverwante families > Inventarisnummer: 332 – Familiebijbel van Michiel Bruyningh. Het antwoord van het stadarchief was als volgt: Bij het ophalen van stukken ter digitalisatie uit onze depots bleek dat de familiebijbel betreffende uw onderstaande aanvraag zich niet in het Stadsarchief bevindt, maar nog in het bezit is van de familie Heshuysen. Excuses voor het ongemak. Dit inventarisnummer zal binnenkort uit het archief worden verwijderd. Naar aanleiding van het bovenstaande zijn wij nu op zoek naar familiebijbel van Michiel Bruyningh, die in het bezit schijnt te zijn van de familie Heshuysen. Wie kan ons aan een adres helpen, zodat wij contact kunnen opnemen?

Antwoord vraag 11: Inmiddels hebben wij een kopie uit de familiebijbel van Bruyningh ontvangen. Deze is ontvangen van Stichting Het Rapenhofje.